VolkerInfra Veiligheid

Beste Bezoeker,

Welkom op de website ten behoeve van het veilig werken op VolkerInfra projecten. Deze website heeft als doel: een ieder die buiten aan het werk gaat te doordringen van de gevaren en risico`s op het gebied van veiligheid. Door het doornemen van deze site zal men zich bewust worden van de grote hoeveelheid veiligheidsrisico`s die er spelen op de diverse werken.

Je kunt allereerst hiernaast aangeven voor welk project je de instructie wilt ontvangen. Hierna zul je de VolkerWessels WAVE film te zien krijgen in het kader van veiligheidsbewustzijn. Daarna zal er algemene en projectspecifieke veiligheidsinformatie worden aangeboden in de vorm van informatiebladen met beeld, tekst en/of film materiaal. Het is de bedoeling dat je de veiligheidsinformatie goed bestudeerd omdat er een test over afgenomen wordt. De test omvat 10 vragen. Indien je minimaal 8 vragen goed beantwoordt, ben je geslaagd. Als je niet voor de test slaagt krijg je de gelegenheid om de veiligheidsinformatie nogmaals te bestuderen waarna je opnieuw een test kunt maken. Bij slagen krijg je een tekst te zien met informatie over mee te nemen documenten naar de projectintroductie op de projectlocatie waar je een projectpas krijgt. Je bent nu op de hoogte van de veiligheidsrisico`s die er spelen op het desbetreffende werk!

Veel veiligheid toegewenst!

wave logo

Kernwaarde: Veiligheid - We werken veilig of we werken niet